Spotřebitelská práva a reklamace

Následující práva a povinnosti se týkají objednávek učiněných spotřebiteli, tedy každým člověkem, který si objedná zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Za objednání v rámci podnikatelské činnosti se považuje i objednávka podnikatele, který při nákupu neuvede své podnikatelské/firemní údaje, ale z jiných okolností je zřejmé, že se jedná o nákup související s jeho podnikáním.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s § 1829 občanského zákoníku (dále i jen „OZ“) má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o dodání zboží prostřednictvím e-shopu bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Odstoupí-li spotřebitel v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od provozovatele. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 OZ nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. OZ náklady spojené s navrácením zboží.

Zákazník může při odstoupení od smlouvy využít formulář provozovatele.

Zboží dodané před odstoupením je zákazník povinen doručit na vlastní náklady zpět do prodejny provozovatele na adrese jeho sídla po předchozím upozornění a v obvyklé otevírací době, není-li dohodnuto jinak, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

Zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží nelze vracet na dobírku. Za případné poškození při přepravě zpět provozovateli odpovídá zákazník.

Cena zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží budou provozovatelem vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebude-li dohodnuto jinak, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nejdříve však po vrácení zboží. Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, případně pokud zboží není kompletní nebo bylo poškozeno), je zákazník povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Provozovatel je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží zákazníkem v rozporu s § 1833 OZ či jiným znehodnocením zboží, za které odpovídá zákazník, proti vratce ceny zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku odstoupením od smlouvy o dodání zboží účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 OZ zejména pokud jde o:

  • dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu („zakázkové zboží“)
  • dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze
  • dodávky zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • dodávky zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických či obdobných důvodů je není možné vrátit.

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE ZA VADY ZBOŽÍ

Při prodeji spotřebního zboží má spotřebitel právo uplatnit práva z vad zboží do 24 měsíců od jeho převzetí. Stanoví-li záruční list či prohlášení provozovatele delší lhůtu k uplatnění vad, mohou být zároveň určeny omezené podmínky poskytnuté záruky pro období po uplynutí 24 měsíců. Kratší lhůta (obvykle 6 měsíců) se může uplatňovat v případě zboží krátkodobé spotřeby.

Odpovědnost provozovatele za vady zboží se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním ani na vady způsobené jeho nesprávným užíváním, skladováním či jiným nepředvídaným zásahem.

Spotřebitel je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Spotřebitel je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití zboží a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci uplatňovat práva z vad zboží.

 

UPLATNĚNÍ NÁROKŮ Z VAD ZBOŽÍ

Spotřebitel má v případě řádného a oprávněného uplatnění práv z vad zboží nárok na:

1) bezplatnou opravu zboží, je-li možná.

2) dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž toto právo je možné uplatnit jen tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti dle posouzení provozovatele přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat.

3) odstoupení od smlouvy, není-li možné zboží opravit ani dodat nové zboží či vyměnit jeho součást, popřípadě, pokud má zboží větší počet vad nebo je nelze pro opakovaný výskyt vad po opravě řádně užívat.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu provozovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

Spotřebitel je povinen oznámit provozovateli vadu zboží (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, co se projeví. O uplatněném nároku z vady zboží rozhodne provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 ti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Provozovatel poskytne spotřebiteli písemně (popř. e-mailem) potvrzení o přijetí reklamace a způsobu jejího vyřízení.

Je-li v záručním listě zboží uveden nebo spotřebiteli jinak provozovatelem označen jiný podnikatel určený k opravě zboží (např. výrobce či distributor zboží), který je v místě provozovatele nebo v místě pro spotřebitele bližším, může spotřebitel právo na opravu zboží uplatnit u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) OZ a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje provozovatel spotřebitele, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. To samozřejmě nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud. Pro řešení sporů on-line je možné využít i platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Upravit nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.